Asiakas on liiketoiminnan ydin

Asiakaslähtöisyyden keskiössä on asiakastarpeiden ja -käyttäytymisen motiivien tunnistaminen ja niiden ymmärtäminen.

Asiakashallinnan perimmäinen tehtävä on tuottaa liiketoiminnan tavoitteiden edellyttymät asiakkuudet, varmistamalla asiakkaiden tarpeita vastaava tarjonta sekä käyttäytymistä ohjaava markkinointi.

Tulossa talvella 2018